Hordaland Seilkrets

Kretsting 2018

HSK Krets-ting vil bli avholdt onsdag 7 februar kl 19:00 i Bergens Seilforening.

Styret oppfordrer alle foreninger og utvalg til å ferdigstille sine årsrapporter innen 15.12.17.

Disse vil inngå i HSK Årsberetning for 2017 som skal sendes ut straks på nyåret.