Hordaland Seilkrets

Dommer III-kurs 2018

. Foto: Kjell Magnus Økland

Hordaland Seilkrets v/Utdanningsutvalget – i samarbeid med NSF v/ Arrangør- og Dommerutvalget – vil arrangere et Dommer III kurs i vår.  Kurset blir enten et helgekurs den 10/11 mars, evt. et kveldskurs over 5 torsdager i februar/mars, med oppstart den 8. februar.

 

Påmelding til kurset i Bergen skjer til Finn Espeseth innen 20. januar til:

finn.espeseth@jaegerbil.no

 

Vi vil gjerne at foreningene tar et tak for å motivere kvalifiserte kretsdommere til å ta denne oppgraderingen til Forbundsdommer.  Kretsen har behov for kompetente dommere for å kunne fortsette å arrangere regattaer på høyt nivå, og vår stab av Forbundsdommere begynnner etterhvert å dra på årene. 

 

De typiske kandidatene vil være enten aktive seilere, eventuelt foreldre til seilere i ungdomsklassene.  Nødvendig forhåndskompetanse er Dommer II med et par års praksis, men dispensasjon fra disse kravene kan gies i spesielle tilfeller.

 

Personer med autorisasjon som Dommer II / Kretsdommer og minst 2 års praksis kan melde seg på kurset. Kandidater med kortere praksistid kan også melde seg. De vil ikke bli sertifisert før de har to års praksis, med mindre de kan vise til spesielt god praksis godkjent av NSF Arrangør- og Dommerutvalg, etter objektive kriterier som utvalget vil fastsette medio januar.

 

HSK’serfaring er imidlertid at det ofte er problematisk for potensielle deltagere å avsette en hel helg til å delta på kurs.  Vi vil derfor som alternativ tilby et kveldskurs over 5 uker på samme nivå.  For begge kursene gjelder et minimum antall påmeldte deltagere på 5.

 

Kveldskurset vil gå følgende dager:

8., 15. og 22. februar., 8., og 15. mars.  Siste kursdag er eksamen.  Det blir ikke kurs i vinterferieuken  (1. mars)

 

Kurset vil bl.a. gjennomgå følgende emner:

 


Organisering av kappseilas
Banetyper og seilasformater
Dommerens rolle
Krav ved protester og høringer
Fremgangsmåte ved protestbehandling
Begrepet kjensgjerninger
Avgjørelser og straffer
Gjenåpne en høring
Godtgjørelse og appeller
Voldgift (arbitration)
Kappseilingsreglene Del 2
Regel 42 Grunnleggende fortolkninger
Regeløvelser

 


Kurset vil avholdes i en av medlemsforeningenes klubbhus eller i Idrettens hus.  Kurssted fastsettes endelig like etter påmeldingsfristens utløp.

 

Kursavgiften er kr. 1.500.  Den inkluderer et enkelt måltid før undervisningsstart samt kaffe og mineralvann.  Avgiften faktureres deltagernes forening før kursstart.