Hordaland Seilkrets

HSK Sailing Team 2017

Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 og er et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt. 
 

Erfaringene til nå med HSK Sailing Team, og Norges Seilforbund (NSF) sitt nye opplegg for talentutvikling, gjør det naturlig å foreta enkelte justeringer i opplegget. HSK Sailing Team blir med dette også Hordaland Seilkrets sitt organ for NSF sitt talentutviklingsprogram innenfor vår krets.
 
HSK Sailing Team-utvalget:
Rolf Hermansen
Ove Lind
Håkon Jelstad
Per Hermund Høgheim

   


Get Adobe Reader

Read file
 HSK Sailing Team, justert 6. april 2017