Print this page
HSK Sailing Team, justert 6. april 2017

Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på

seilsporten nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene til nå med HSK Sailing Team, og Norges Seil-
forbund (NSF) sitt nye opplegg for talentutvikling, gjør det naturlig å foreta enkelte justeringer i oppleg-
get. HSK Sailing Team blir med dette også Hordaland Seilkrets sitt organ for NSF sitt talentutviklings-
program innenfor vår krets.

Les vedlegget under.
Get Adobe Reader

Read file