Print this page
 

Brett
c

Bergen Brettseilklubb er medlem av Hordalad Seilkrets. Klubben har egen hjemmeside, og organiserer sine egne aktiviteter som annonseres der.