Hordaland Seilkrets

Klasseinndeling i Optimist jolle

Oppdeling av seiler kan variere mellom trening i klubben og regattaer

I de enkelte klubbene kan treningen mange ganger deles på grupper etter kompetansenivå på seilene og/eller med hensyn til treningsaktiviteten mm.

I regatta følger seilkretsen og seilforeningene NSF (Norges Seilforbund)og NOK (Norsk Optimistjolleklubb) sine retningslinjer.
De er som følger;
- Optimist, klasse C
Nybegynnere og de yngste seilerne, til og med det året de fyller 10 år, men også eldre seilere som er første års nybegynnere.

- Optimist, klasse B
Seilere med god seilerfaring og begrenset regattaerfaring, fra og med det
året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.

- Optimist, klasse A
Seilere med god seilerfaring i alle slags forhold (vind, bølger, skipsled m.m.) og god regattaerfaring, fra og med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.