Hordaland Seilkrets

THE TALL SHIPS RACE Bergen 2019

THE TALL SHIPS RACE Bergen 2019

Hordaland Seilkrets og Tall Ship Races Bergen ønsker å invitere dere til å delta sommerens vakreste eventyr! Det er en god anledning for oss å være synlige, samt å støtte opp under et arrangement som fremmer vår kystkultur og maritimt miljø.


Les meir...

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Invitasjon til treningssamlinger med HSK Sailing Team

Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt.


Les meir...

Talentseminar med Olympiatoppen

Talentseminar med Olympiatoppen

Mandag 8. april inviterer Olympiatoppen Vest til talentseminar på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, fra kl 16.00-19.30. Espen Tønnesen og Frode Moen tar opp viktige teamer vedrørende utvikling av unge utøvere.


Les meir...

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes havplast policy

Seilforeningenes forbruk av tau og lodd innkapslet i plast antyder at seilforeningene i Hordaland Seilkrets er en aktør innen forurensning av havet vårt.


Les meir...

HSK Årsmøte 6. februar

HSK Årsmøte 6. februar

Hordaland Seilkrets sitt årsmøte ble avholdt onsdag 6. februar kl 19:00 i Askøy Seilforening lokaler. Morten Ivarson frå Olympiatoppen orienterte om Olympiatoppen sitt arbeid i Bergen og Hordaland. Ellers var årsmøtet prega av semje og lite debatt mellom dei 12 frammøtte. Styret med Harald Thomsen, Alice Syslak og Espen Børresen tok alle attval.


Les meir...

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Inkluderingsmidler for funksjonshemmede

Hordaland idrettskrets har som en del av sitt rammetilskudd fra Hordaland fylkeskommune i 2018, øremerket kr. 250.000 til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.


Les meir...

Førebels rapport frå segltinget

Førebels rapport frå segltinget

Les oppsummering frå Norges Seilforbund sitt ting på Gardemoen i helga.


Les meir...

Refusjonsskjema for arrangement

Refusjonsskjema for arrangement

Søknadsskjema som klubbene skal bruke når de søker refusjon er nå publisert som en excellfil.


Les meir...

Marin forsøpling

Marin forsøpling

Hordaland Seilkrets er med og tar ansvar for å redusere effektene av den marine forsøplingen vi ser i våre fjorder og på strendene. Les om hvordan du kan bidra til et renere miljø som vi kan seile i.


Les meir...

Kontakt oss! Her finn du kontaktinfo til styret og utvalsleiarane. Les meir...