Hordaland Seilkrets

Hordaland Seilkrets

Hordaland Seilkrets (HSK)er et koordinerings- og samarbeidsorgan mellom seilklubbene i Hordaland. HSK inngår som del av Hordaland Idrettskrets, Norges Seilforbund, Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite

Etter mange og lange diskusjoner besluttet seilforeningene i Hordaland i 1977 å opprette Hordaland Seilkrets. Organisatorisk samarbeid mellom seilklubbene i Hordaland har imidlertid en lang og interessant forhistorie.

Historien om kappseiling i Hordaland går tilbake til 1800-tallet med Bergens Seilforening (stiftet 1872) og Båtlaget RAN, senere Ran Seilforening (1894) som de første aktører. I mellomkrigstiden kommer det til en rekke seilforeninger og etter hvert oppstår det et behov for et formelt samarbeidsorgan. Før andre verdenskrig blir det gjort flere forsøk på å samle disse klubbene i et ”Vestlandsforbund”.

27. august 1945 lykkes dette. Da går seks foreninger som drev med Oselvarseiling sammen og stifter Bergen og Hordaland Seilersamband (BHSS). BHSS tar seg blant annet av informasjonsarbeid, terminlistearbeid, tildeling av seilnummer, føring av båtregister, klasseregler, appellutvalg, dommerfordeling og regelkurs.

På midten av 1950-tallet blir flere seilklubber i Hordaland medlem av Kongelig Norsk Seilforening (KNS), og appellsakene blir nå overført til KNS. Utover på 1960-tallet aspirerte KNS sterkt til å bli et landsforbund og det skjer forhandlinger mellom KNS og Norges Idrettsforbund om å danne et slikt nasjonalt forbund. Det nye forbundet ble foreløpig kalt ”Landsforeningen KNS”. For seilklubbene i Hordaland var ønsket om å bli medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og dermed få tilgang til tilskudds- og støtteordningene som NIF representerte, helt sentralt. Idrettsforbundet på sin side tok gjerne imot seilsporten, men krevde en organisasjonsstruktur i likhet med øvrige idretter.

1. februar 1970, ble det avholdt konstituerende seilting i Oslo Militære Samfund. Det ble et hardt møte, men resultatet ble opprettelsen av Norges Seilforbund, med Kronprins Harald som første formann. Dermed var et viktig steg på veien mot en ny organisasjonsstruktur for seilsporten tatt.

På et møte 2. september 1971 er seks av seilklubbene i Hordaland og Hordaland Idrettskrets til stede og etablerer Hordaland Seilutvalg. Seilutvalget blir dermed den nye formelle kanalen og tar i praksis over for BHSS. 18. februar 1974 blir BHSS omorganisert til Oselverklubben – klasseklubb for Oselveren brukt som regattabåt.

Ordningen med Hordaland Seilutvalg ble ikke særlig langvarig. I februar 1977 vedtar Norges Seilforbund sitt ting å innføre seilkretser. 25. april samme år beslutter foreningene i Hordaland å opprette Hordaland Seilkrets og det første ordinære seilkretstinget ble avholdt 11. januar 1978 på Solstrand Fjordhotell.

For seilmiljøet i Hordaland representerte ikke den nye organisasjonsstrukturen noen stor omveltning. Samarbeidet mellom klubbene hadde pågått lenge, og fordelene med å videreføre dette var åpenbare. I dag er Hordaland Seilkrets landets nest største seilkrets, med 16 seilklubber, 3600 medlemmer og med ett spenn av aktiviteter som omfatter brettseiling, joller, Oselvar, kjølbåter og tur- og havseiler.

Bergen 14. desember 2010
Rolf Hermansen

Kilder:
"Dog seiler vi ei blot til lyst" Helge Kaurin Nilsen 1994
"Manus Oselvarboka"" Kjell Magnus Økland 2010