Hordaland Seilkrets

Zoom 8

Gøy med Zoom 8 jollen!

Hvem kan seile Zoom 8?
Zoom 8 passer som nybegynnerbåt og/eller ungdomsbåt fra du er 9 år til det året du fyller 19 år og kan seiles internasjonalt til året du fyller 20 år.
Aktivt miljø på både sør- og østlandet og vestlandet.

Mange velger å fortsette med Zoom 8, etter Optimst jollen, som et alternativ til Europajolle.
Zoom 8 har hatt en økende popularitet og blitt en av de største jolleklassene i Norge.

Zoom 8 er derfor en rekrutteringsjolle for Europajolle, Laser og 29'er.

klasseinndeling i Zoom 8
I Zoom 8 seiler man i yngste klasse t.o.m. det året man blir 15 år, og deretter seiler vi i eldste klasse.

Zoom 8 jollens fordeler
• Moderne jolle. Lett å frakte, lett å rigge opp
• Rimelig å kjøpe og lett å ta vare på (brukt eller ny)
• Trygg, selvlensende
• Populær regattaklasse i Norge og internasjonalt
• Passer i aldersgruppe 10 til 18 år; mange seiler ZOOM 8 til de er 18 år
• Økende popularitet med like mange seilere som i andre jolleklasser
• Rekrutteringsjolle (NSF) for Laser, 29er,


Lenk til Norsk Zoom 8 Klubb