Hordaland Seilkrets

HSK Sailing Team 2018/19

Invitasjon til treningssamlinger HSK Sailing Team. Hordaland Seilkrets (HSK) opprettet på seilkretstinget i 2015 et seilteam for ungdom som vil satse på seilsporten nasjonalt og internasjonalt.

Beskrivelse / modell:
1.) Mål:
Å øke treningskulturen, slik at seilerne i kretsen kan oppnå bedre resultater i sin idrett
2.) Organisering:
Seilteamet er organisert under HSK, og rapporterer til styret i kretsen. Teamet har egen økonomi, hvor
budsjett og regnskap inngår i HSK sin samlede økonomi og regnskap. Regnskap revideres av kretsen
revisor, og budsjett fastsettes av seilkretstinget. Deltakerne i teamet knyttes også til NSF sitt
talentutviklingsprogram «Flere talenter mot toppen»
Teamet har for 2018 og 2019 har følgende organisasjon og fordeling av ansvarsområder:
- Trenere: Henrik Begby, Alexander Dahl Høgheim og Karol Franz. I tillegg vil NSF bidra med en egen
trener for Brettseierne på siste samling
- Personell fra Olympiatoppen Vest vil bidra med treningskompetanse
- Utvalget for HSK Sailing Team er ansvarlig for teamets økonomi og framdrift. Følgende er
oppnevnt kretsen til å arbeide for teamets utvikling: Per Hermund Høgheim RAN, Håkon Jelstad Åsane
Sveinung Eian BS, og Rolf Hermansen HSK
3.) Hvem er teamet for:
Seilteamet er opprettet for seilere i HSK som fyller 15 år i 2019 og til og med de fyller 19 år, og som ønsker
å satse seriøst på sin idrett. Teamdeltakerne forplikter seg til å delta på det treningsopplegget som er
utarbeidet, både når det gjelder teori, fysisk trening og trening på vannet. Tilbudet er «båtuavhengig», og
gjelder både Laser og brett.
4.) Opptak i seilteamet:
Søknadsfrist 10. november 2018. Søknadene vurderes og innstilles av teamets trenerne, som legger vekt
på:
- At kandidaten er 100 % villig til satse på å utvikle seg gjennom aktiv trening.
- Å utvikle et godt og stimulerende sportslig fellesskap
Opptak skal være ferdig avviklet 10. november 2018
Det tas opp ca 15 deltakere i teamet.
5.) Tilbudets varighet:
Første semester har en varighet fra 17. november 2018 til 3.mars 2019. Det vises til vedlagte program.
6.) Økonomi og andre forutsetninger:
Alle deltakerne i teamet må betale en semesteravgift på kr 1 500,- som forutsettes å dekke alle kostnader i
det oppsatte programet.
7.) Individuelle sponsorer:
Seilerne kan benytte individuelle sponsorer så lenge det ikke er i konflikt med Teamets sponsor.
8.) Utlysing av plasser
Plasser i semestret 2018 - til påske 2019, lyses ut nå på kretsens nettside og i de aktuelle foreningenes
nettsider og jollegrupper.
Søknadsfrist 8. november 2018
Beskjed om opptak gis til de påmeldte 10. november 2018
9.) Søknad om opptaK
Søknaden sendes til Henrik Begby mail: h.begby@gmail.com
10.) Detaljer: Se vedlagte program

Klikk for å laste ned 2018/Program%202018%20-%2019.pdf Program vinter 2018-19