Hordaland Seilkrets

Eintypeutvalet

Hordaland Seilkrets sitt eintypeutval er eit samarbeidsforum for eintypeklassar i Hordaland Seilkrets. Føremålet er å fremje eintypesegling som regattaform etter prinsippet saman er me sterkare. Med eintypesegling som regattaform vert det her sikta til banesegling der fyrste båt i mål er vinnar i båttypar med tydelege klassereglar.

Per 2013 omfatter Eintypeutvalet i kretsen båttypane Laser, Snipe, F18, Oselvar, Yngling, Knarr, Express og Melges.