Hordaland Seilkrets

Kokebok i eintypesegling

Vedlagt er eit dokument som eintypeutvalet arbeidar med. Dette dokumentet freistar å tydeleggjera kva eintypesegling er, kva båttypar som finst og kva ulike partar bidrar med for å skapa gode eintypemiljø.

Har du innspel til dette dokumentet, kan du ta kontakt med Kjell Magnus Økland
95 04 67 39
kjellmag@gmail.com
Get Adobe Reader Read file
 Kokebok i eintypesegling