Hordaland Seilkrets

YnglingYngling er en norsk seilbåt på 21 fot for regatta og dagsseilaser. Jan Herman Linge konstruerte Yngling i 1967 som en lillesøster til Solingen og tanken var at den skulle være en rekrutteringsbåt for Soling.

Klassen ble fort stor i Norge og utkonkurrerte BB11. Det er bygget mer enn 4 000 i flere forskjellige land. Etterhvert spredde klassen seg særlig til Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Australia og USA. Yngling ble godkjent som internasjonal klasse i 1979 av IYRU, og fra 2004 har den vært OL-klasse for kvinner. Som OL-klasse for kvinner var maksimal mannskapsvekt på maksimalt 205,0 kg.

I Hordaland har Askøy Seilforening en aktiv Ynglinggruppe.

Se også www.yngling.no